Seachtain na Gaeilge LJNS

 

Bhí ceiliúradh mhór Seachtain na Gaeilge san scoil ó 11ú go 17ú Márta agus bhí Scoil Shóisearach Lusca ar nós Ghaeltacht bheag. Ghlac na páistí agus na múinteoirí ar fad páirt i ngníomhaíochtaí éagsúla i rith na seachtaine. Bhain na páistí an-sult as rince nua a fhoghlaim sa chéilí mór. Bhain said triail as cluichí thí Gaeilge sa chlós agus sa halla. Bhí spóirt agus spraoi ag rang a haon agus rang a dó ag imirt cluichí biongó. Fuair go leor páistí ticéidí órga mar gheall ar an iarracht mhór a rinne said i rith na seachtaine. Buíochas mhór do na múinteoirí agus na páistí go léir. Táimid go léir ag tnúth le Seachtain na Gaeilge 2020.

Comments are closed.